Milano Informatica Assistenza rapid a domicilio Privati, professionisti e aziende Personal computer, PC, Notebook Cditalia Assistenza
    Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
18. září 2019 ..:: Cditalia - Assistenza ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
Navigace stránek

 Prohlášení o soukromí

Cditalia Software e Consulenza se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Cditalia Software e Consulenza a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Cditalia Software e Consulenza souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Cditalia Software e Consulenza shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Cditalia Software e Consulenza také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Cditalia Software e Consulenza automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Cditalia Software e Consulenza využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Cditalia Software e Consulenza.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Cditalia Software e Consulenza, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Cditalia Software e Consulenza nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Cditalia Software e Consulenza doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Cditalia Software e Consulenza. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Cditalia Software e Consulenza nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Cditalia Software e Consulenza a rodinu webů Cditalia Software e Consulenza.

Použití osobních informací

Cditalia Software e Consulenza shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Cditalia Software e Consulenza a k poskytování služeb, o které jste požádali. Cditalia Software e Consulenza také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Cditalia Software e Consulenza a jeho přidružených částí. Cditalia Software e Consulenza vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Cditalia Software e Consulenza neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Cditalia Software e Consulenza Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Cditalia Software e Consulenza může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Cditalia Software e Consulenza a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Cditalia Software e Consulenza nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Cditalia Software e Consulenza udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Cditalia Software e Consulenza za účelem zjištění, jaké služby Cditalia Software e Consulenza jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Cditalia Software e Consulenza, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Cditalia Software e Consulenza prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Cditalia Software e Consulenza nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Cditalia Software e Consulenza a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Cditalia Software e Consulenza nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Cditalia Software e Consulenza používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Cditalia Software e Consulenza nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Cditalia Software e Consulenza, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Cditalia Software e Consulenza nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Cditalia Software e Consulenza zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Cditalia Software e Consulenza uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Cditalia Software e Consulenza vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Cditalia Software e Consulenza nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Cditalia Software e Consulenza na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2006   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2019 by DotNetNuke Corporation